TIDSSKRIFTET

Tidsskriftet "Kristensamfunnet" utkommer fire ganger i året, til
advent/jul/epifania, pasjon/påske/Kristi himmelfart, pinse/st.Hans og
mikaelstiden (om høsten).

Tidsskriftet inneholder artikler m.m. og en del internett stoff angående
menighetenes virksomhet. Enkelte av artiklene fra de siste numrene er lagt
ut her med forfatternes og oversetternes tillatelse. Forfatterne er selv
ansvarlige for innholdet.

Tidsskriftet trykkes i 1350 eksemplarer og sendes, sammen med
menighetsprogrammet, til medlemmer og venner av Kristensamfunnets
menigheter i Norge.

TIDLIGERE TRYKTE ARTIKLER:

Verdens-ordet av Johannes Hertzberg.

Leonardo da Vincis "Nattverden" av Harald Falck-Ytter.