STUDIEARBEID

FORDYPELSE I DE KRISTNE HØYTIDER
Vi vil arbeide med årstidsbønnene i Menneskevielsens handling og evangelietekstene i årsløpet.
Ved Daniel Rudklint og Kristine Høiland.

Torsdager kl. 11.00 etter Menneskevielsens handling.