Menneskevielsens handling hver torsdag, lørdag og søndag, samt tirsdag 29. september (Mikaelsdagen) kl. 10.00.
Søndagshandlingen for barn hver søndag kl. 11.10 når minst to barn kommer.
Søndagskafé etter Menneskevielsens handling hver søndag.
Studiearbeid etter Menneskevielsens handling hver torsdag kl. 11.00.
Kristensamfunnets kor, Cor Carmina, øver hver mandag kl. 19.00 i kirken.
PROGRAM
SEPTEMBER
Torsdag 3. september kl. 11.00 starter studiegruppa opp igjen.
Lørdag 5. september kl. 11.00 – 12.00: Informasjonsmøte om konfirmasjon. Første halvtimen er for ungdommene, siste halvtimen for foresatte.
Søndag 6. september kl. 11.00: Åpent menighetsmøte. Informasjon om byggeprosessen og presentasjon av den endelige plantegning. Arkitekt og byggekomite er tilstede.
Torsdag 10. september kl. 17.30 – 18.45: Oppstart konfirmantundervisningen. Også åpent for dem som ikke har bestemt seg.
Søndag 13. september  kl. 11.30: Lukas – noen tanker om evangelisten og evangeliet ved Daniel Rudklint.
Lørdag 19. september arrangerer Epp Vainu (mobil 96015821 for påmelding og info) og Verena Aalders tur til Bragenes kirke i Drammen, hvor det er en konsert til ære for Arvo Pärts 80-årsdag den 11.09. Konserten begynner kl. 18.00, og oppmøte er ved fontenen ved Nationaltheatret kl. 16.00 for felles togreise.
Søndag 20. september kl. 11.30: Eventyr for små og store ved Kristine Høiland. Etterpå  vil Epp Vainu fortelle om Arvo Pärt.
Lørdag 26. september kl. 11.00 -  ca.14.00: Høstmarked i kirken.  Bøker, ting, rarieteter fra det gule husets kjeller og loft.
Søndag 27. september kl. 11.30: Utstillingsåpning ved Bjørnulf Dyrud, se www.bjornulfdyrud.no
OKTOBER
Lørdag 3. oktober kl. 11.00: Ministrantkurs for nybegynnere og øvede.
Søndag 4. oktober kl. 11.30: Vegen gjennom sommerens evangelium fram til Mikaeli, ved Daniel Rudklint
Lørdag 10. oktober kl. 11.00 - 15.00: Empati mellom mennesker.  Lørdagsseminar ved Lisbeth Holter Brudal, dr. pilos., psykologspesialist og forfatter. Pris: 300.- Inntektene går uavkortet til restaureringen av kirke og foaje. Enkel servering.
På seminaret skal vi se nærmer på empati i et kulturelt og psykologfaglig perspektiv. Lisbeth tar utgangspunkt i sin siste bok: Empatisk Kommunikasjon – et verktøy for menneskemøter. Boken bygger på kunnskap om at empati er en medfødt evne som gjør det mulig for oss å speile og gjenkjenne hverandres følelser og intensjoner. Boken, som brukes i undervisning av blant annet helsepersonell, pedagoger og ledere, baserer seg videre på viten om at vi er født med et behov for kontakt og dialog.
Lisbeth spør: Hvordan kan vi sammen skape positive endringer i livene våre – i de relasjonene vi har til hverandre og den relasjonen vi har til oss selv?
Mye tyder på at vi ved å oppøve vår medfødte evne til empati utvikler vi samtidig vårt talent til å skape endringsøyeblikk og menneskemøter. På seminaret blir det gitt flere eksempler på slike positive øyeblikksopplevelser og møter mellom mennesker.
www.lisbethholterbrudal.no/Wikipedia.
Påmelding til Kristine Høiland, mobil 90104937, epost krishoei@online.no.
Søndag 11. oktober kl. 11.30:  “Engle-sporene i vår biografi.” Betraktning og erfaringsutveksling.  Kristine Høiland.
Søndag 18. oktober kl. 11.30:  “Hvem er han?” Mikaelsbetraktning ved Daan Ente, prest i Bergen.
Søndag 25. oktober kl. 11.30: Familiesøndag. Eventyr for store og små, leker for de små og samtale for de voksne. For barn i alle aldre, sammen med foreldre, besteforeldre, faddere, tanter/onkler. Kom gjerne til Søndagshandlingen for barn kl. 11.10, hvor barn under skolealder kan sitte i kirken sammen med voksne. Søndagskafe. Med prestene.
Søndag 1. november kl. 11.30: “Et høsteventyr”. Et figurspill ved Gro Repnord. Etterpå er det utstillingsåpning ved Vibeke Knagenhjelm.
Menighetsrådet har møte onsdagene 2. september, 23. september og 21. oktober.
Evangelietekstene:
6.9: Luk 10, 1-20         27.9: Luk 7, 11-17       11.10: Apok 12
13.9: Luk 17, 5-37       29.7: Matt 22, 1-14    18.10: Efes 6: 10-19
20.9: Matt 6, 13-34    4.10: Matt 22, 1-14    25.10: Apok 19, 11-16          

Prestene er på tjenestereiser i følgende tidsrom:
Daniel Rudklint på Vidaråsen 20. september.
Begge prestene på konfirmasjonsleir på Olsby 15.-18.oktober.
Begge prestene på norsk prestemøte i Bergen 23. oktober.
Kristine Høiland i menigheten i Bergen 24. oktober.
Kristine Høiland i menigheten i Stavanger 30. oktober - 1. november.
VINTERUKE 21.- 27. FEBRUAR 2016, FOR HELE LANDET.
Daniel Rudklint og Kristine Høiland inviterer til vinteruke på Nordseter ved Lillehammer, med studietema og skigåing.
Studietema: Pasjonen med utgangspunkt i evangeliene.
Dagsprogram: Felles frokost, studietema, skigåing, felles middag, studietema.
God tid til å både være mye ute i naturen, og være sosial. Oppkjørte løyper rett utenfor døra, og man kan gå mil på mil innover i vennlig fjellterreng. Boforhold: Vi leier hytte sentralt på Nordseter. Felles kjøkken, felles stue. Ingen enkeltrom finnes. Ukespris kr. 3300.-, som dekker opphold og mat. Vi ordner matlagingen i fellesskap. Ta kontakt med en av de to prestene for mer info, og for påmelding innen 20. januar. Max. 20 deltakere.  
Kristine Høiland                        Daniel Rudklint
Mobil 90104937 krishoei@online.no Mobil 40600616 drudklint@gmail.com