KONTAKT

Kristensamfunnet i Oslo
Kirken: Oscars gate 84
Postadresse og kontor: Inkognito terrasse 9, 0256 Oslo.
Kontoret er betjent av Jon M. Røed, tirsdag og torsdag 9-15.
Tlf: 22 55 37 20
Bankgiro: 1254 05 02410
Org.nr. 985 818 835
E-post: post.kio@kristensamfunnet.no

Daniel Rudklint (menighetsprest)
Inkognito terrasse 9
0256 Oslo
Tel 22 55 36 16
Mobil: 406 00 616
E-post: drudklint@hotmail.com

Kristine Høiland (menighetsprest)
Odins gate 15
0266 Oslo
Tel. 90 10 49 37
E-post: krishoei@online.no

Menighetsrådet:
E-post: menighetsrad.kio@kristensamfunnet.no