INFORMASJON

Konfirmasjon i Kristensamfunnet
Konfirmasjonen er en velsignelse ved overgangen fra barndom til ungdom. Den gir styrke til å finne sin individuelle livsvei. Konfirmasjonen finner alltid sted mellom påske og Kristi himmelfartsdag. Konfirmasjonsforberedelsen begynner i september og blir avsluttet til påske.

Konfirmantmøter på torsdager
Konfirmantene møtes hver torsdag i kirken i Oscars gate 84 i Oslo. (Deltagere som har lang reisevei eks. Fredrikstad eller Tønsberg, kommer så ofte de kan, men minst to ganger i måneden). I timene belyser vi spørsmålene som det unge mennesket møter i overgangen fra barndom til ungdom.

Konfirmantleir
Hver høst drar vi på konfirmantleir til Olsby gård ved Tangen. Her blir det tid for konfirmantene å bli bedre kjent med hverandre, og vi har undervisning, samlinger og leker.

Dåp før konfirmasjon
Kristensamfunnet anerkjenner andre kirkers dåp. De som enda ikke er døpt, blir det i første del av forberedelsestiden. De finner, sammen med sine foreldre, to som vil stå som faddere. Disse må ikke nødvendigvis være medlemmer av Kristensamfunnet, men må kunne forbinde seg med det som er Kristensamfunnets intensjon med dåpen.

Om økonomi
Vi ber om at foreldre inngår en avtale om et økonomisk bidrag. Det er mulig å søke om moderasjon.

Påmelding
Du kan få nærmere informasjon eller melde på en ungdom til konfirmasjon ved å ta kontakt med
Kristine Høiland,
tlf. 90 10 49 37
epost: krishoei@online.no
eller
Daniel Rudklint,
tlf. 406 00 616,
epost:drudklint@hotmail.com