HISTORIKK

Kristensamfunnet ble grunnlagt i Mellom-Europa i 1922. Etter den første verdenskrig var mange av de gamle tradisjoner blitt lagt "i aske". Særlig yngre mennesker søkte en samfunnsfornyelse. En gruppe unge teologistudenter og yngre prester søkte råd hos Rudolf Steiner for å få hjelp til å fornye det religiøse liv. Rudolf Steiner ga råd og hjelp, men presiserte at det ikke var hans oppgave å virke i et religiøst samfunn. Kristensamfunnets virke er åpent for alle og forutsetter ikke et forhold til antroposofien.

Helt fra begynnelsen i 1922 var det en selvfølge at kvinner virket som prester, også i ansvarsposisjoner som i andre kirkesamfunn tituleres med "biskop".

UTBREDELSE: Kristensamfunnet har menigheter i Tyskland, Sveits, Østerrike, Frankrike, Holland, Belgia, Tsjekkia, Storbritannia, USA, Kanada, Peru, Brasil, Argentina, Sør-Afrika, Australia og New Zealand. Det celbreres i dag også regelmessig i Polen, Russland og Estland. I Norge begynte virksomheten i 1927, i Sverige i 1937, i Danmark og Finland i 1960-årene.

Kristensamfunnet i Norge har menigheter i Oslo, Bergen, Trondheim, Hamar og Stavanger. I Oslo ble en nybygd kirke innviet i 1990. Medlemstallet er over 2000. Dessuten er det mange interesserte venner spredt over hele landet. Pr. 2005 arbeider det 6 prester i Norge.