JOHN BAUM:
VEIEN TIL RELIGIØS FORNYELSE
KRISTENSAMFUNNETS PIONÉRÅR I NORGE 1927-60

“Boken om Kristensamfunnets første 33 år i Norge, fra 1927 - 60, forteller om en ganske ukjent del av det religiøse livet i Norge. Gjennom tekst og fotografier, sitat fra brev og avisutklipp, får man som leser innblikk i de første årene av Kristensamfunnets virke her i landet og selve tiden. Boken er derfor et viktig bidrag til forståelse av norsk kulturhistorie i denne epoken.”

Anne-Mette Stabel, kulturhistoriker

 

Antropos 2009
177 sider
Over 100 bilder/dokumenter
Ordinær pris kr. 260,-

Last ned et prøvekapittel i pdf - "Christian Smit"

TILBUD VED FORHÅNDSBESTILLING:
Boken kan bestilles for kr. 260,- (inkl. porto) frem til 1. juli 2009.

Beløpet betales inn til Kristensamfunnet i Oslo, Inkognito terr. 9, 0260 Oslo. Bankkonto: 1254 05 02437

Ved betaling husk å fylle ut navn og adresse.

Det er også mulig å bestille boken for kun kr. 210,-. Dette forutsetter at man selv henter boken i nærmeste menighet. For mer informasjon kontakt John Baum.